Kraje v Česku a na Slovensku

Západní Čechy, Česká republika
Praag en Centraal Bohemen, Česká republika
Jižní Čechy, Česká republika
Krkonoše, Česká republika
Morava, Česká republika

8-10 lùžkový Villa Lustig, Støední Èechy, Podkozi u Praha
11 lùžkový rekreaèní dùm Karel, Západní Èechy, Hradecka u Nejdek
29 lùžkový rekreaèní dùm Habr, Krkonoše, Harrachov
12-16  lùžkový rekreaèní dùm Piet, Krkonoše, Rudnik u Vrchlabi
4-6 lùžkový rekreaèní dùm Josef, Støední Èechy, Slapy n?dr?